รหัสสนามบิน Airport Code

ข้อมูลสายการบิน

รหัสสนามบิน เรียกง่าย ๆ ว่าชื่อย่อสนามบิน ( Airport Code ) มีความสำคัญในการสื่อสารกันระหว่างสนามบิน และใช้ในการอ้างอิงในการทำรายการจองตั๋วเครื่องบิน เราสามารถพบเห็นชื่อย่อเหล่านี้ได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ต่าง ๆ หรือบนบัตรโดยสาร ซึ่งจะแสดงรายละเอียดชื่อย่อสนามบินไว้ วันนี้ทางทีมงานจะนำเสนอ รหัสสนามบินภายในประเทศไทยให้ท่านรู้จัก


สนามบิน
ชื่อย่อ ( Airport Code)
สนามบินสุวรรณภูมิ
BKK
สนามบินดอนเมือง
DMK
สนามบินเชียงใหม่
CNX
สนามบินพิษณุโลก
PHS
สนามบินเชียงราย
CEI
สนามบินอุบลราชธานี
UBP
สนามบินอุดรธานี
UTH
สนามบินภูเก็ต
HKT
สนามบินกระบี่
KBV
สนามบินเกาะสมุย
USM
สนามบินสุราษฏร์ธานี
URT
สนามบินนครศรีธรรมราช
NST
สนามบินหาดใหญ่
HDY
สนามบินนราธิวาส
NAW
สนามบินลำปาง
LPH
สนามบินน่าน
NNT
สนามบินแม่ฮ่องสอน
HGN