สนามบินในประเทศไทย

สนามบินต่าง ๆ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

ปัจจุบันประเทศไทยมีสนามบินที่เปิดให้บริการครอบคลุมเมืองสำคัญต่าง ๆ ทั้วประเทศ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักเดินทางได้เป็นอย่างดี สามารถเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือเยี่ยมครอบครัว ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันค่าโดยสารสายการบินมีราคาที่ถูกลง นักเดินทางนิยมใช้เครื่องบินในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ทำให้มีผู้ใช้บริการที่สนามบินต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก


สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต สนามบินเกาะสมุย สนามบินเชียงราย สนามบินตรัง สนามบินขอนแก่น สนามบินกระบี่ สนามบินนครศรีธรรมราช สนามบินอุบลราชธานี สนามบินอุดรธานี สนามบินสุราษธานีย์ สนามบินน่าน สนามบินอู่ตะเภา