แนะนำสนามบินอุดรธานี

สนามบินอุดรธานี เป็นสนามบินที่มีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจากอุดรธานี ถือเป็นศูนย์กลางของการเดินทางในภาคอีสานตอนบน ถือเป็นประตูเมืองของการเดินทางไปเที่ยวประเทศลาว เพราะจากอุดรธานี เราสามารถเดินทางต่อไปยังนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว โดยรถยนต์ ดังนั้นนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปลงเครื่องที่สนามบินอุดรธานี และเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวต่อไป

สำหรับท่านที่ต้องการจองตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพ - อุดรธานี ท่านสามารถเช็คราคาตั๋วและจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ทันที

การเดินทางจาก กรุงเทพ - อุดรธานี โดยเครื่องบิน ใช้เวลาบิน ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ข้อมูลน่าสนใจ - สนามบินอุดรธานี ใช้รหัสนามบิน คือ UTH


ตารางเวลาบิน กรุงเทพ - อุดรธานี


ตรวจสอบสถานะเครื่องบิน ขึ้น-ลง ที่สนามบินอุดรธานี

แผนที่ตั้งสนามบินอุดรธานี