สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway

รายละเอียด : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เป็นสายการบินคุณภาพอีกสายการบินหนึ่งของไทย ที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน มีเส้นทางบินหลัก จากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ปลายทางสนามบินต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เส้นทางบินภายในประเทศที่เปิดให้บริการ

รายละเอียด : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ปัจจุบันเปิดให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพสู่สนามบินปลายทาง ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต ตราด ลำปาง สมุย สุโขทัย หาดใหญ่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์ ในเส้นทางที่ต้องการ วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์จากระบบของเราได้แล้ว

ภาพเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์

สายการบินบางกอกแอร์เวย์

ช่องทางติดต่อสายการบินบางกอกแอร์เวย์

เว็บไซต์ : www.bangkokair.com

เบอร์ติดต่อ : Call Center : 1171

วีดีโอโฆษณาที่น่าประทับใจของสายการบิน