แนะนำสนามบินเชียงใหม่

สนามบินเชียงใหม่ เป็นสนามบินที่อยู่ใกล้กับตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่มาก หากท่านเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่และพักอยู่ในตัวเมือง  การเดินทางเพื่อไปยังสนามบิน  สามารถใช้บริการรถสองแถวที่วิ่งบริการในตัวเมืองได้ทันที  ( ชาวเชียงใหม่เรียกรถแดง )  ระยะเวลาการเดินทางจากตัวเมืองไปสนามบินเชียงใหม่  ใช้เวลาประมาณ  15 นาที   อัตราค่าโดยสารสามารถสอบถามได้จากคนขับรถ  ซึ่งระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปยังสนามบินมีระยะทางประมาณ  3 กิโลเมตร  นับว่าเป็นสนามบินที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองมาก  และสามารถเดินทางไปสนามบินได้สะดวกที่สุดแห่งหนึ่ง

สนามบินเชียงใหม่เป็นสนามบินนานาชาติ  มีเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ  เป็นสนามบินที่มีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างใช้บริดารสายการบินต่าง ๆ เพื่อเดินทางมาที่เชียงใหม่

สนามบินเชียงใหม่ มีรหัสสนามบิน คือ CNX


บรรยากาศสนามบินเชียงใหม่

สนามบินเชียงใหม่
อาคารผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่
อาคารผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่

ตรวจสอบสถานะเครื่องบิน ขึ้น-ลง ที่สนามบินเชียงใหม่

แผนที่ตั้งสนามบินเชียงใหม่