ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเตรียมตัวอย่างไร

คำแนะนำในการเตรียมตัว

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่าน วันนี้ทางทีมงานมีบทความดีๆ มานำเสนอแก่ทุกท่าน และท่านคงไม่ปฏิเสธว่า ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับทุกท่านมาแล้ว เมื่อได้มีโอกาสในการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นครั้งแรก เด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ก็มีความตื่นเต้นเหมือนกัน เป็นประสบการณ์ที่หลายท่านน่าจะจำได้ดีว่ามีความรู้สึกอย่างไร กับการเดินทางโดยเครื่องบินครั้งแรก

ความวิตกกังวลของผู้เดินทางเครื่องบินครั้งแรก

- ไม่ทราบขั้นตอนที่แน่นอน ในการไปโดยสารเครื่องบิน

- กลัวทำขั้นตอนต่าง ๆ ผิดพลาด และไม่ได้ขึ้นเครื่อง

- ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของสายการบิน ที่เราโดยสารไป

ดังนั้นวันนี้ทางทีมงานจะมาสรุปขั้นตอนการไปขึ้นเครื่องบิน ให้เพื่อนๆ ได้ทราบ

ขั้นตอนการเตรียมตัว

** เอกสารที่ต้องเตรียมไปคือ บัตรประชาชน **

** หากมีเด็กเล็กเดินทางด้วย ให้เตรียม สำเนาสูจิบัตรเกิด ไปด้วย **

** ควรตรวจเช็คน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ อย่าให้เกินน้ำหนักที่สายการบินกำหนด **

** ศึกษาเงื่อนไขเบื้องต้นในการเดินทาง เช่น ห้ามพาอะไรขึ้นเครื่องบ้าง เช่น ทุเรียน ของที่มีกลิ่นรุนแรง เป็นต้น

การเดินทาง

ควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออก 1 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า ซึ่งโดยส่วนใหญ่สายการบินจะให้เช็คอินก่อนเครื่องออก 35 - 45 นาที ( ศึกษาเงื่อนไขการกำหนดเวลาในการเช็คอินของแต่ละสายการบิน)

เมื่อไปถึงสนามบิน

-ในการเดินทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ท่านต้องผ่านการตรวจกระเป๋าสัมภาระ จากเจ้าหน้าที่ โดยผ่านเครื่องแสกนสัมภาระ

1.การเช็คอิน

- ปัจจุบันสามารถเช็คอินได้ 2 แบบ คือ เช็คอินแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน -เช็คอินผ่านเคาร์เตอร์สนามบิน โดยยื่นบัตรประชาชนพร้อมกับแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ถึงเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง

2.การโหลดกระเป๋า สัมภาระต่าง

- สำหรับท่านทีมีกระเป๋าเสื้อผ้าหรือสัมภาระใบใหญ่ ให้ทำการโหลดใต้ท้องเครื่อง โดยยื่นกระเป๋าให้แก่เจ้าหน้าที่ตอนที่เราเช็คอินที่เคาร์เตอร์สนามบิน ..เจ้าหน้าที่ก็จะชั่งน้ำหนักกระเป๋าของท่าน ( แต่ละสายการบินมีการจำกัดน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน หากน้ำหนักเกินจากที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ปัจจุบันนิยมมีการจำกัดน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ในหลายๆ สายการบิน) และส่งกระเป๋าของท่านไปทางสายพาน เพื่อส่งต่อขึ้นเครื่องเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง

3.การเดินทางไปขึ้นเครื่อง

- ให้อ่านในตั๋วโดยสารที่ได้รับ โดยจะมีหมายเลขช่องสำหรับไปรอขึ้นเครื่องกำกับไว้ เราเรียกว่า เกท ( GATE )เช่น เกท 35 เมื่อทราบหมายเลขเกทของเที่ยวบินแล้ว ให้เดินหาเกทหมายเลขนั้น ๆ และรอขึ้นเครื่อง

4. เมื่อใกล้เวลาขึ้นเครื่อง จะมีพนักงานของสายการบินมาบริการ เพื่อตรวจตั๋ว และเรียกขึ้นเครื่องบิน

5. เมื่อขึ้นเครื่องแล้ว ท่านจะได้นั่งที่นั่งตามหมายเลขที่ระบุในตั๋ว -ให้ท่านรัดเข็มขัดกับที่นั่งให้เรียบร้อย

- ระหว่างที่เครื่องเริ่มบิน ทุก ๆ สายการบิน จะมีเจ้าหน้าที่สาธิตการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ตลอดจนข้อแนะนำในการปฏิบัติขณะโดยสาร

- เจ้าหน้าที่จะเริ่มแจกน้ำ ของว่าง ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

6.เมื่อเครื่องลงจอดที่สนามบินปลายทาง

- สำหรับท่านมี่มีกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง ให้ท่านเดินไปคอยรับกระเป๋าตรงช่องสายพานที่เจ้าหน้าที่ประกาศไว้