แนะนำสนามบินหาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่ เป็นสนามบินนานาชาติ ที่มีจำนวนผู้ใช้บริการที่สนามบินหาดใหญ่จำนวนมาก เนื่องจากหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของการเดินทางในภาคใต้ตอนล่าง ปัจจุบันมีเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศให้บริการทุกวัน โดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศมีเที่ยวบินจำนวนมากให้บริการที่นี่เพื่อเดินทางไปสนามบินต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ ได้แก่ แอร์เอเซีย ไทยไลออนแอร์ นกแอร์ ไทยสมายล์ และบางกอกแอร์เวย์

ปัจจุบันมีเส้นทางบินจากสนามบินหาดใหญ่ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากเส้นทางบินสู่กรุงเทพ คือ หาดใหญ่ - ภูเก็ต ของบางกอกแอร์เวย์ , หาดใหญ่-อุดรธานี ของไทยไลออนแอร์ ,หาดใหญ่-เชียงใหม่ ของแอร์เอเซีย เป็นต้น

การเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินหาดใหญ่ ท่านต้องเผื่อเวลาเดินทาง เพราะที่สนามบินแห่งนี้จะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา มีการตรวจสัมภาระอย่างละเอียด ตรวจรถยนต์ที่วิ่งเข้าสนามบินทุกคัน เพื่อ ป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ

สำหรับการเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่เข้าเมือง ปัจจุบันเดินทางได้อย่างสะดวก ประหยัด เพราะมีรถมินิบัส สายหาดใหญ่-สนามบิน บริการจากสนามบินหาดใหญ่วิ่งเข้าเมืองหาดใหญ่ ปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ มีรถให้บริการทุกวัน-


บรรยากาศภายในสนามบินหาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่

ตรวจสอบสถานะเครื่องบิน ขึ้น-ลง ที่สนามบินหาดใหญ่

แผนที่ตั้งสนามบินหาดใหญ่