รับตั๋วเครื่องบินได้อย่างไร

ขั้นตอนการรับตั๋วเครื่องบิน

หลังจากท่านชำระเงินสำเร็จ  ท่านจะได้รับ E-Mail จากระบบ 2  ครั้ง คือ

1.  E-Mail  ยืนยันการจองตั๋วและชำระเงินสำเร็จ

2. E-Mail  จัดส่งตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินแบบ E-Tickets

วันเดินทางต้องทำอย่างไร

ท่านควรเดินทางไปถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออก 2-3 ชั่วโมง  เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเครื่อง  ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาในการเข้าคิวเพื่อรอเช็คอินนาน โดยเฉพาะที่สนามบินใหญ่ ๆ  เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

ขั้นตอนการเช็คอิน แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  ที่เคาร์เตอร์เช็คอินของสายการบิน พร้อมแจ้งเที่ยวบินที่จองไว้  และเวลาเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ  เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเครื่องได้ทันที  หากมีกระเป๋าจะโหลดใต้เครื่อง  ก็สามารถแจ้งพนักงานเพื่อโหลดกระเป๋าได้ทันที