จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่าง ๆ เส้นทางภายในประเทศ และ เรื่องราวน่าสนใจในการเดินทางด้วยเครื่องบิน
ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด จากสายการบินต่าง ๆ ครอบคลุมเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ จองออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์-กัวลาลัมเปอร์

เส้นทางบินยอดนิยม

บทความการจองตั๋วเครื่องบิน
สนามบินเชียงใหม่

รถโดยสารจากตัวเมืองเชียงใหม่ สู่สนามบินเชียงใหม่


วันนี้อีกเช่นเคย ทางทีมงานจะมาแนะนำการเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่สู่สนามบินเชียงใหม่ หรือ เดินทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ สำหรับท่านที่เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางคนเดียว หรือไปเป็นหมู่คณะก็ดี

รถที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารบริเวณสนามบินมีด้วยกัน ดังนี้

1. รถแท็กซี่สนามบิน แน่นอนราคาสูง แต่สะดวดสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีสัมภาระมาก ราคาประมาณ 120 - 150 บาท  (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามถามจากคนขับเพิ่มเติม)

2. รถสองแถว  ชาวเชียงใหม่เรียกว่า  รถแดง  รถแดงเป็นรถที่วิ่งรับส่งผู้โดยสาร ในเมืองเชียงใหม่  ราคาถูก  เหมาะสำหรับคนที่เดินทางคนเดียว หรือ สองสามคน มีสัมภาระไ่ม่มาก  ราคาประมาณคนละ  20 บาท  (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามถามจากคนขับเพิ่มเติม) มีรถบริการตลอด

เป็นข้อมูลเล็กน้อย สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปยังเชียงใหม่


คำสำคัญ : สนามบินเชียงใหม่