จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่าง ๆ เส้นทางภายในประเทศ และ เรื่องราวน่าสนใจในการเดินทางด้วยเครื่องบิน
ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด จากสายการบินต่าง ๆ ครอบคลุมเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ จองออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์-กัวลาลัมเปอร์

เส้นทางบินยอดนิยม

บทความการจองตั๋วเครื่องบิน
สนามบินเชียงใหม่

สนามบินดอนเมือง เปิดใช้อาคารผู้โดยสาร 2 หลังใหม่ เริ่ม 24 ธ.ค.2558


ปัจจุบันสนามบินดอนเมืองมีจำนวนผู้ใช้สนามบินในแต่ละวันจำนวนมาก จนเกิดความแออัด  ดังนั้นทางสนามบินดอนเมืองจึงได้เปิดใช้อาคารผู้โดยสาร 2 เพื่อรองรับนักเดินทาง และลดความหนาแน่นของนักเดินทาง โดยเริ่มเปิดใช้วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นวันแรก

-  เส้นทางบินภายในประเทศ  ใช้อาคารผู้โดยสาร 2 ( เปิดใหม่ )  

-  เส้นบินทางต่างประเทศ ใช้อาคารผู้โดยสาร 1 ( หลังเดิม )

 

ดังนั้น หากท่านเดินทางภายในประเทศ ด้วยสายการบินต่าง ๆ  ให้ท่านมาทำการเช็คอิน ที่เคาร์เตอร์สายการบิน ที่อาคาร 2   และสำหรับท่านที่เดินทางไปต่างประเทศ ก็ให้ทำการเช็คอินที่อาคาร 1 เหมือนเดิม


คำสำคัญ : สนามบินดอนเมือง,อาคาร 2,แผนที่สนามบินดอนเมือง