จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่าง ๆ เส้นทางภายในประเทศ และ เรื่องราวน่าสนใจในการเดินทางด้วยเครื่องบิน
ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด จากสายการบินต่าง ๆ ครอบคลุมเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ จองออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย ปาดังเบซาร์-กัวลาลัมเปอร์

เส้นทางบินยอดนิยม

บทความการจองตั๋วเครื่องบิน
สนามบินเชียงใหม่

สายการบินในประเทศเตรียมขึ้นราคาตั๋ว กุมภาพันธ์ 2560 นี้


สายการบินต่าง ๆ เตรียมขึ้นราคาตั๋วเครื่องบินจากเหตุผล การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื่อเพลิงเครื่องบิน  ซึ่งเป็นต้นทุนของสายการบินโดยตรง   ดังนั้นท่านจะพบว่า มีสายการบินต่าง ๆ เริ่มประกาศปรับขึ้นราคาตั๋วจากราคาปรกติ  ในเดือนกุมภาพันธ์  2560 นี้


คำสำคัญ : ตั๋วเครื่องบินขึ้นราคา