คลังเก็บป้ายกำกับ: เวียดเจ็ดแอร์ เชียงราย-หาดใหญ่

เวียดเจ็ทแอร์ เปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-เชียงราย เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2563

สายการบินไทยเวียดเจ็ดแอร์  ( Thai Vietjet Air) ได้เปิดเส้นทางบินใหม่  เส้นทาง หาดใหญ่ – เชียงราย  เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2563  เป็นต้นไป  มีเที่ยวบินให้บริการลูกค้าวันละ 1 เที่ยวบิน  สัปดาห์ละ 4  วัน คือ  จันทร์  พุธ  ศุกร์  อาทิตย์  จะใช้เวลาบินประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาที

จองตั๋วเครื่องบินเวียดเจ็ดแอร์  หาดใหญ่-เชียงราย

ตารางบินไทยเวียดเจ็ดแอร์ หาดใหญ่ – เชียงราย

  • หาดใหญ่ – เชียงราย  ให้บริการโดยเที่ยวบิน VZ408  :  ออกจากหาดใหญ่ เวลาบิน 8.05 น.  – ไปถึงเชียงราย เวลา 11.05 น.
  • เชียงราย – หาดใหญ่  ให้บริการโดยเที่ยวบิน VZ409  :  ออกจากเชียงราย เวลาบิน 11.35น.  – ไปถึงหาดใหญ่ เวลา 13.50 น.

สายการบินไทยเวียดเจ็ดแอร์ – เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ สัญชาติเวียดนาม  เข้ามาให้บริการเที่ยวบินในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในหลาย ๆ เส้นทาง  เช่น สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต / สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่  เป็นต้น  โดยมีสนามบินสุวรรณภูมิ ( BKK ) เป็นสนามบินหลัก  ในการให้บริการบินในเส้นทางต่าง ๆ  จากกรุงเทพสู่สนามบินทั่วประเทศ

ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว กับสายการบินไทยเวียดเจ็ดแอร์   สามารถจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ตลอด 24 ชั่วโมง