แนะนำสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสายการเป็นหลักของประเทศไทย สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศและเส้นทางภายในประเทศ โดยมีเที่ยวบินจำนวนมากขึ้น-ลง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีเครื่องบินจากต่างประเทศมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรับส่งนักเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงาม สำหรับเส้นทางภายในประเทศ มีสายการบินไทยสมายล์ บางกอกแอร์ เวียดเจ็ทแอร์ ให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

การเดินทางระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางระหว่างสองสนามบินนี้เพื่อไปต่อเครื่อง ปัจจุบันมีรถบัสให้บริการฟรี เพื่อเดินทางระหว่างสนามบิน โดยมีจุดขึ้นและลงที่สนามบินเท่านั้น

สำหรับการเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ วิธีที่สะดวกที่สุด คือ การใช้บริการรถไฟฟ้า สาย Airport Link ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งให้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่เมืองกรุงเทพชั้นใน


บรรยากาศภายในสนามบินสุวรรณภูมิ


ตรวจสอบสถานะเครื่องบิน ขึ้น-ลง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

แผนที่ตั้งสนามบินสุวรรณภูมิ