สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

รายละเอียด : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เป็นสายการบินสัญชาติเวียดนาม น้องใหม่ล่าสุดที่เข้ามาให้บริการเส้นทางในประเทศไทยและเส้นทางต่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางจากกรุงเทพสู่เมืองต่าง ๆ ของเวียดนาม เช่น สุวรรณภูมิ - ดาลัด สุวรรณภูมิ-ดานัง สุวรรณภูมิ-ไทจง ปัจจุบันสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นจากนักเดินทางชาวไทย

เส้นทางบินภายในประเทศที่เปิดให้บริการ

ปัจจุบันสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ มีศูนย์กลางการให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปยังสนามบินต่าง ๆ ของไทยที่ได้เปิดเส้นทางบิน เช่น สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต สุวรรณภูมิ-เชียงราย สุวรรณภูมิ-กระบี่ ดังนั้นสำหรับท่านที่ต้องการจองตั๋วเครื่องบินเวียดเจ็ทแอร์ วันนี้ท่านสามารถเช็คราคาและจองตั๋วผ่านระบบของเราได้แล้ว

ภาพเครื่องบินเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

ช่องทางติดต่อสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

เว็บไซต์ : www.vietjetair.com

เบอร์ติดต่อ : 02-0891909

วีดีโอโฆษณาที่น่าประทับใจของสายการบิน